Młodsza Paka – I Podkarpacki Przegląd Kabaretów Młodzieżowych

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jarosławiu powstał projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni. Będziemy kształcić młodych artystów od podstaw  😆

Mała PAKA to pierwsza edycja Przeglądu Kabaretowego dla dzieci i młodzieży.

Swoim zasięgiem obejmie na początku województwo podkarpackie.

Odbędzie się 24 maja 2017.

Cele przeglądu:

  1. Rozbudzanie zainteresowania młodzieży kabaretem.
  2. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego  młodzieżowych zespołów oraz solistów.
  3. Integracja amatorskich środowisk artystycznych.
  4. Inspiracja młodych twórców do poszukiwania nowych formy wypowiedzi artystycznej.

Zapraszamy, więcej informacji na http://www.mok-jar.pl/zapowiedzi/id2190,Mlodsza-Paka-I-Podkarpacki-Przeglad-Kabaretow-Mlodziezowych.html