Warsztaty kabaretowe na Mazurach!

Warsztaty kabaretowe organizowane przez Stowarzyszenie PAKA powracają!

Wszystkich kabareciarzy, aktorów komediowych, stand up’erów, solistów lub osoby które chcą zacząć swoją przygodę z komedią zapraszamy na wyjątkowe warsztaty kabaretowe na Mazurach!

Od 1 do 6 lipca w okolicach Mrągowa odbywać się będą zajęcia z różnych dziedzin komedii prowadzone przez doświadczonych komediowych twórców.

Zajęcia obejmować będą m.in.:

 • improwizacje – przez impro do skeczu;
 • jak zrobić dobry monolog, jak napisać stand up;
 • co robi dobry konferansjer, jak być konferansjerem w tv;
 • warsztat wokalny – praca nad piosenkami;
 • praca nad gotowymi skeczami – czyli jak ulepszyć materiał, który już mamy;
 • premiera w trzy dni – pisanie skeczu, obsada, reżyseria i wystawienie przed publicznością;
 • jak zachowywać się na scenie – świadomość sceniczna;
 • impostacja, dykcja, głos – warsztat aktorski;
 • skecze telewizyjne, praca z kamerą;
 • indywidualizm zespołu, solisty – praca nad mocnymi stronami artysty.

Zajęcia poprowadzą, m.in.:

Wojciech Tremiszewski

Filip Jaślar (Grupa Mocarta)

Piotr Gumulec (kabaret Chyba)

Wojciech Kowalczyk (Kabaret Czesuaf)

Maciej Morze (Kabaret Czesuaf)

Tomasz Nowaczyk (Kabaret Czesuaf)

Alan Pakosz (Grupa AD HOC/ Kabaret PUK)

 

Oprócz tego dużo atrakcji dodatkowych! Jezioro, ogniska, aktywne spędzanie czasu.

Wybrani uczestnicy i grupy będą też miały możliwość pokazać się podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie (06.07 sobota).

Uczestnicy będą podzieleni na grupy: początkujących (tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sceną lub właśnie o tym myślą) i na zaawansowanych (tych których przygoda ze sceną trwa już od jakiegoś czasu).

Jeśli grasz w kabarecie i tylko Ty z całego zespołu możesz przyjechać nie przejmuj się! Znajdziemy Ci grupę do pracy lub będziesz pracował solowo.
Jeśli nie robiłeś jeszcze nigdy nic na scenie – jest to idealne miejsce żeby zacząć!

Świetny sposób, żeby czegoś się nauczyć i miło spędzić kilka dni na Mazurach! Rezerwujcie terminy! Liczba miejsc dla uczestników ograniczona! Więcej informacji o zapisach poniżej:

———————————————————————-

Zapisy:

Chcesz wziąć udział  w warsztatach kabaretowych? Nic prostszego!

Wystarczy napisać maila na adres: aneta.tabiszewska@paka.pl, w odpowiedzi dostaniesz formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje do dokończenia zapisu.

Do dnia 25.05.2019 koszt warsztatów to 250 zł/os, od dnia 25.05.2019 koszt warsztatów to 350 zł/os. W cenę warsztatów wliczone są zajęcia z prowadzącymi, posiłki, noclegi i wybrane atrakcje dodatkowe.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW KABARETOWYCH 2019:

 1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.
 2. Warsztaty są skierowane do kabareciarzy, stand up’erów, improwizatorów, aktorów i amatorów.
 3. Warsztaty odbywają się w dniach 01-07.07.2019 r., w Ośrodku Wypoczynkowym „Królewska Sosna”, ul. Borowski Las, 11-731 Sorkwity.
 4. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które dostarczą prawidłowo przygotowane zgłoszenie oraz wpłacą należność za warsztaty w wyznaczonym terminie.
 5. Organizator może odrzucić zgłoszenie jeżeli nie posiada ono prawidłowej formy zgłoszenia.
 6. ABY DOKOŃCZYĆ REZERWACJĘ, NALEŻY WPŁACIĆ WSKAZANĄ PRZEZ ORGANIZATORA KWOTĘ NA WSKAZANE KONTO ORAZ PRZESŁAĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU NA ADRES: aneta.tabiszewska@paka.pl
 7. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Wybór uczestników warsztatów odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku sytuacji spornych, o ostatecznym składzie grupy warsztatowej decyduje Organizator.
 8. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w warsztatach.
 9. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 10. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.
 11. Warsztaty rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu, tj. 01.07.19 r., o godz. 15:00, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu, tj. 07.07.19 r.
 12. Zamiana lub odstąpienie innemu uczestnikowi miejsca w warsztatach musi być skonsultowana z organizatorem.
 13. Uczestnik zgłaszający się do udziału w warsztatach potwierdza tym samym swoją obecność na zajęciach w dniach 01-07.07.2019 r. oraz dyspozycyjność w czasie trwania warsztatów. Wszelkie odstępstwa w dyspozycyjności powinny być ustalone z organizatorem.
 14. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak koszty podróży, ubezpieczenia itp.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obuwia zamiennego podczas trwania warsztatów.
 16. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę.
 17. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwowa listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników z listy rezerwowej.
 18. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów, jeśli liczba uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
 19. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do 31.05.2019. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres: aneta.tabiszewska@paka.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po dniu 31.05.2019 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 20. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 23. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 24. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg, zachowują się niestosownie lub są pod wpływem alkoholu. W wymienionym przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 25. Uczestnik wyraża zgodę na to, że zajęcia są otwarte dla innych osób, a także na dokumentowanie przebiegu zajęć.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.