„Malutkimi kroczkami do encyklopedii…”

Chcesz, aby Twoje nazwisko znalazło się w historii polskiego kabaretu? Teraz masz ku temu niepowtarzalną okazję. Zgłoś się na PAKĘ. Poprzez eliminacje przeszły największe kabaretowe gwiazdy.A jak to się zaczęło?

Pierwszych eliminacji do PAKI właściwie nie było. Zapraszaliśmy kabarety z klubów studenckich i miejskich, z innych imprez kabaretowych, a kto przyjechał –  wystąpił. Z biegiem czasu, gdy coraz więcej zgłaszało się zespołów do udziału w konkursie, koniecznym okazało się zrobienie pierwszej selekcji. Początkowo biuro organizacyjne dzieliło się na pary i jeździło po całej Polsce oglądać występy kabaretów. Już wtedy stworzono komisarza konkursu, który, wśród swoich obowiązków miał, miedzy innymi, obejrzenie wszystkich propozycji, zgłoszonych do eliminacji. W miarę upływu czasu nawiązaliśmy współpracę z kilkoma ośrodkami w Polsce, co zaowocowało tym, że od kilku lat, mamy stałych partnerów w terenie, którzy organizują spektakle kabaretowe z udziałem kandydatów do pakowskiego konkursu. Kabarety z różnych miejsc w Polsce przyjeżdżają  tam, gdzie mają najbliżej, chociaż nie jest to warunek konieczny. Praktycznie każdy może wybrać miasto, w którym chce wystąpić. W tym roku eliminacje odbędą się we Wrocławiu,  Warszawie Tarnowie . Ponieważ od kilku lat na PAKĘ zgłasza się kilkadziesiąt kabaretów, aby usprawnić organizację, w pierwszym etapie eliminacji, komisarz konkursu przy współpracy z szefem PAKI, dokonują wstępnej selekcji zespołów na podstawie nagrań przysłanych przez kabarety.

Zwykle w tym pierwszym etapie eliminacji odrzuconych zostaje ok. 20 kabaretów. Są to zespoły, których program jest za mało dojrzały i za słabo przygotowany, aby prezentować go wśród widowni, która jest dosyć wymagająca. Po przeprowadzonych eliminacjach komisja wytypuje kabarety do Półfinałów PAKI, które trwają 3 dni. Podczas tej imprezy Jury półfinałowe zakwalifikuje 8 najlepszych kabaretów do konkursu głównego PAKI.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

email marketing powered by FreshMail