STOWARZYSZENIE PAKA

Od lipca 2007 roku działa Stowarzyszenie PAKA  zrzeszające pomysłodawców i organizatorów kolejnych Przeglądów.

Misją Stowarzyszenia jest promocja sztuki kabaretowej poprzez kontynuację tradycji oraz linii programowej Przeglądu Kabaretów „PAKA” istniejącego od 1985 roku.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje konkursy i imprezy kabaretowe w tym wspomniany coroczny Przegląd i Mazurską Noc Kabaretową, inspiruje wymianę doświadczeń między twórcami, prowadzi działalność warsztatową, integruje środowisko twórców i animatorów kabaretu związanych z Przeglądem Kabaretów „PAKA”.

Współpracujemy także ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury i mediami działającymi w zakresie kabaretu. Prowadzimy działalność wydawniczą, wystawienniczą, fonograficzną, impresaryjną a także zajmujemy się produkcją programów dla radia oraz TV.

Potrzeba powołania Stowarzyszenia  pojawiła się, gdy stało się jasne, że zarządzanie tak dużym Przedsięwzięciem jakim stała się PAKA, wraz z towarzyszącymi jej akcjami, imprezami i działaniami, wymaga stworzenia instytucji działającej w określonych ramach prawnych. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Rakowickiej 10b/4 w Krakowie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Monika Molas-Wołos

Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia
Dyrektor Mazurskiej Nocy Kabaretowej

monika.molas@paka.pl

Miło uśmiechnięta, wrażliwa, stanowcza i konkretna. Otwarta na pomysły. Pamięta wszystko. W PACE od 1999 roku.

Aleksandra Ksieniewicz

Zastępca Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia

ola.ksieniewicz@paka.pl

Aktywna i zabiegana, energiczna i czasem bardzo konkretna, najczęściej uśmiechnięta. W PACE od 1997 roku.

Piotr-Skotnicki

Piotr Skotnicki

Członek Zarządu Stowarzyszenia

piotr.skotnicki@paka.pl

Konkretny i stanowczy, waleczny i ambitny. W PACE od 1991 roku.

Agnieszka-Kozlowska

Agnieszka Kozłowska

PAKOPISARZ

agnieszka.kozłowska@paka.pl

514 957 625

Dowcipna i twórcza. W PACE od początku, czyli od 1985 roku.

PAKA-ok

BIURO PAKI

W myśl naszego ulubionego hasła „PAKA jest kobietą”

Paulina Trojecka-Wójcik

Dyrektor Finansowy Stowarzyszenia,
Szef Letnich Spotkań Kabaretowych

paulina.trojecka@paka.pl

Kobieta konkret

Aneta Tabiszewska

Szef Biura,
Komisarz Konkursu Przeglądu PAKA

aneta.tabiszewska@paka.pl

Kobieta dynamit

Kinga Gruchacz

Koordynatorka Wolontariatu,
Pomocniczka Biura

kinga.gruchacz@paka.pl

507 143 234

Kobieta “serce na dłoni”

Iza Kała

Dyrektor 36. Krakowskiego Przeglądu Kabaretów PAKA

iza.kala@paka.pl

Kobieta rakieta

Alan Pakosz

Dyrektor Improfestu
Szef Warsztatów Kabaretowych

alan.pakosz@paka.pl

Miłośnik kobiet