34. PAKA SZUKA GRAFIKA

  1. Przegląd Kabaretów PAKA

Zapraszamy do wzięcia udziały w konkursie na projekt identyfikacji wizualnej 34. PAKI!

 

Zestaw ma składać się z:

  1. A.plakatu eliminacyjnego (min. B2),
    B. plakatu półfinałowego (min. B2),
    C. plakatu afiszowego (z zamarkowanym miejscem na zdjęcia artystów)
  2. D.projektu zaproszenia (A6)
  3. E. grafiki możliwej do dostosowania na potrzeby druku wielkoformatowego (np. billboardu)

wszystkie grafiki w poziomie 😉 

 

Temat przewodni 34. Przeglądu Kabaretów PAKA to:

„Budujemy nowy dom! …” – Nowa PAKA w Nowej Hucie

 

Cel

Uzyskanie oryginalnych projektów grafiki zestawu składającego się z 5 elementów identyfikacji wizualnej
34. Przeglądu Kabaretów PAKA.

Po wyłonieniu zwycięzca zostanie poproszony o przygotowanie dodatkowych grafik na potrzeby internetu: social media, boxy reklamowe na portalach patronów medialnych, etc. (płatność wg osobnych ustaleń).

 

Warunki konkursu

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Wymiar projektu A. i B.: B2

Wymiar projektu C.: B1

Wymiar projektu D.: A6

Wymiar projektu E.: 1,2 na 1,8 m

 

Ilość barw (format CMYK) nieograniczona.

Wszystkie projekty powinny być przygotowane do druku.

Projekt plakatu powinien uwzględniać:

– nazwę: „34. Przegląd Kabaretów PAKA”
– datę i miejsce festiwalu: 12- 15.04.2018r., Kraków

 

Prace należy dostarczyć na adres biura Festiwalowego do dnia 06.10.2017 włącznie.
Koperta powinna zawierać wydruki projektów w formacie A4 oraz materiał w formie elektronicznej nagrany na płycie CD, w formacie podglądowym, a także podpisany regulamin.

 

Autor pracy przeznaczonej do druku zobowiązany jest do ewentualnego wprowadzenia niewielkich zmian zasugerowanych przez Dyrektora Festiwalu.

Ochrona praw autorskich i ubezpieczenie projektów należy do autorów.

Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.

Organizator gwarantuje, że prace, które nie zostaną wybrane jako zwycięska nie zostaną użyte bez uprzedniej zgody autorów.

Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
w regulaminie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 roku.

 

Nagroda: 2500 brutto zł + karnet na 34. Przegląd Kabaretów PAKA.

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

…………………………………………
(…imię i nazwisko…)