Pamiętamy…

Ciszą cmentarną ukołysami, z dala od życia i znoju,

dobiwszy wkońcu cichej przystani, odpoczywają w pokoju…

 

Mirek Wujas

Krzysztof Lipski

Aleksander Chwastek

Maria Czubaszek

Artur Renion

Adam Pernal

Małgosia Zwierzchowska