Co oznacza nazwa PAKA?

Nazwa PAKA urodziła się w bólach, jak wiele innych, również fajnych, rzeczy i osób. Wiedzieliśmy, że będzie to Przegląd Kabaretów – stąd litery P i K, potem nie chcąc zbyt ostentacyjnie narażać się władzom i cenzurze, dodaliśmy do słowa Kabaretów słowo Amatorskich. Żeby inni myśleli, że to taka niewinna zabawa.

Tak powstał skrót PKA, który trudno było wymawiać, dodaliśmy zatem małą literę a i powstało słowo PaKA, które ma wiele znaczeń i jest dosyć nośne. Stąd początkowo mała litera w nazwie. Po wielu latach w celu uproszczenia pisowni, zrezygnowaliśmy z małej litery i tak do dziś dnia funkcjonuje nazwa PAKA.

Obecnie PAKA stała się nazwą własną i oznacza zarówno Przegląd Kabaretów jak i Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej