O PACE – uczestnicy

PAKA jest fajnym miejscem dlatego, że nie wymyślił nikt lepszego modelu kreowania kultury, jak spotkanie się tych, którzy biorą w tym udział, czyli w tym wypadku młodych kabaretów z nieco starszymi. A też gdzieś tam w tle się mistrza zobaczy. Takiego na przykład Fedorowicza, czy Laskowika. Poprzebywa się z Nim chwilę. Dla tych zaczynających, jest to rodzaj „kopa” takiego „na ciąg dalszy”. PaKA to ładne doświadczenie. Fajna rzecz. Ona jakoś tam czuwa nad głupotą w tym kraju, wyśmiewa ją, w różny sposób

Andrzej Poniedzielski

Ten przegląd zrobił mi osobistą przyjemność, ponieważ z satysfakcją odkryłem, że kilkadziesiąt osób reprezentujących różne uczelnie, różne pokolenia i środowiska, myśli i czuje tak jak ja, wierzy w te same ideały, uznaje te same wartości. Jeśli nawet błądzę, to w dobrym i licznym towarzystwie. /A nie błądzę!../

Jacek Fedorowicz

Chcę powiedzieć, że bez aktu oskarżenia, bez sądu, bez możliwości obrony – ba! bez wyroku, od dziesięciu lat jestem w PACE. Jest to PAKA tak wyjątkowa jednak, że pobyt w niej jest radością i szczęściem. Chwile spędzone w PACE są piękne i jedyne, towarzystwo wytworne i kobiety nadzwyczajnej urody i pełne powabu. I te rozkoszne żarty pełne finezji i smaku. Ach, ta PaKA wciąż mi się śni i marzy. Tęsknię za Tobą PAKO, marzę o Tobie. Modlę się, abym mógł siedzieć jak najdłużej.


Stanisław Tym

PaKA jest wyspą w morzu bylejakości i chamstwa i takiej mierzwy, Tam się człowiek dobrze czuje i nawet powiedziałbym bezpiecznie, wie że nie wyjdzie ktoś i nie zrobi czegoś ,czego trzeba się będzie wstydzić, lub czegoś, po czym po prostu szlag cię trafi.
W moim odczuciu nie ma innych kabaretów jak te pakowskie kabarety.

Michał Tarkowski

Widziałem tu wiele przedstawień, będących prawdziwą rozrywką intelektualną i duchową w oparciu o humor na najwyższym poziomie. Odpowiadał mi dobór wykonawców przez organizatorów, dla których najniższym kryterium była tzw. popularność na rynku, a najwyższym poziom artystyczny. Odpowiadała mi wreszcie niezależność i kompetencja Jury Konkursu, które najwyżej nagradzało tylko kabaretowe zjawiska artystyczne.

Andrzej Talkowski „ Kuzyni”