PAKA – informacje podstawowe

W czasie szalejącej cenzury w kraju, w którym o wolności, gospodarce rynkowej, swobodzie wypowiedzi i poglądów, można było ewentualnie pomarzyć, grupa kilku osób, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego o poglądach dalekich od oczekiwanych przez władze, postanowiła stworzyć coś alternatywnego do oficjalnych propozycji. Tak powstał Przegląd Kabaretów Amatorskich, zwany w skrócie PAKĄ, impreza, która zmieniła na zawsze oblicze satyry w Polsce. Z każdym rokiem rozwijała się coraz bardziej – dzięki kabaretom, jurorom, organizatorom wkrótce stała się najważniejszym przeglądem w kraju. Tutaj raz w roku spotykali się twórcy i ich entuzjaści, aby porównać swoje osiągnięcia, przedstawić nowe programy, podyskutować o treści i formie, napić się wspólnie piwa, pośmiać się za wszystkie czasy. Młodzi wykonawcy startując w Konkursie zdobywali doświadczenie sceniczne, a w rozmowach z jurorami poznawali swoje słabe i mocne strony. Oprócz prezentacji konkursowych ważne miejsce na PACE zajmowały imprezy towarzyszące, akademia kabaretowa koncerty, spektakle i wystawy. To że rozwijała się we właściwym kierunku jest zasługą także władz uniwersyteckich, których życzliwy patronat tworzył coś w rodzaju płaszcza ochronnego dla Przeglądu. Czasy się zmieniały a w raz z nimi PAKA, chociaż główna idea Przeglądu pozostała bez zmian, stopniowo z imprezy studenckiej stała się ogólnopolskim festiwalem

Przez pięć dni trwa w Krakowie święto kabaretu, które odbywa się nie tylko w Rotundzie, ale także w ramach PAKI OFF w przestrzeni miejskiej. Krakowski Przegląd to jedyna impreza kabaretowa z profesjonalnym konkursem, podczas którego odbywają się trzy stopniowe eliminacje, co pozwala organizatorom wyłonić najlepsze zespoły w kraju. W finale początkujący artyści mają szansę spotkać się ze starszymi stażem kolegami po fachu i poddać się ocenie profesjonalnego jury, w którym zasiadają uznane autorytety w dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z kabaretem. Wśród oceniających, a także uczestniczących w spotkaniach z młodymi zespołami, wskazując im drogę dobrego rozwoju należy wymienić: Jacka Fedorowicza, Lucjana Suchanka, Jana Józefa Szczepańskiego, Andrzeja Drawicza, Andrzeja Wajdę, Krystynę Zachwatowicz, Jerzego Markuszewskiego, Jerzego Derfla, Zygmunta Koniecznego, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Sikorowskiego, Jerzego Stuhra, Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Szumowskiego, Michała Ogórka, Manuelę Gretkowską, Stanisława Tyma, Michała Tarkowskiego, Aloszę Awdiejewa, Krzysztofa Maternę, Zenona Laskowika, Henryka Sawkę, Andrzeja Mleczkę, Ninę Terentiew, Krzysztofa Jasińskiego, Rafała Kmitę, Annę Dymną, Mariusza Lubomskiego, Adama Nowaka, Jacka Popiela, Krzysztofa Jaślara, Ireneusza Krosnego, Dariusza Kamysa.

Można śmiało powiedzieć, że wszystkie polskie kabarety, które rozpoczęły swoją działalność w połowie lat 80 tych ubiegłego stulecia, swój początek mają związany z PAKĄ i Krakowem. Nasze miasto stało się prawdziwą stolicą polskiego kabaretu, ze swoim szczególnym połączeniem tradycji i nowoczesnej satyry scenicznej. Wśród Laureatów Przeglądu nalezy wymienić: Ani Mru Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju, Hrabi, Grupę Mo Carta, Ireneusza Krosnego, Kabaret Mumio, Formację Chatelet, Grupę Rafała Kmity, Grzegorza Halamę, Kabarety Jurki, Słuchajcie, Ciach, Kwartet Okazjonalny, Tomasza Jachimka, Kabaret Młodych Panów, Neo – nówka, Potem, Paranienormalnych i wielu innych.

Udział zespołów w PACE jest szczególną rekomendacją, otwiera im drogę do dalszej kariery, bowiem laureaci Przeglądu zapraszani są na inne tego typu imprezy i występy sceniczne, dzięki temu, że wśród naszych gości są także organizatorzy, managerowie i pracownicy związani z kulturą. Współpraca z telewizją powoduje, że uczestnicy Przeglądu stają się znani i popularni.

PAKA to także spotkanie całego środowiska związanego z kabaretem, wymiana poglądów i doświadczeń. To tutaj gwiazdy satyry pokazują premiery swoich programów, a także autorskie, specjalnie przygotowane spektakle. Co roku imprezie dodatkowo towarzyszą wystawy tematyczne i wydawnictwa.