Kilka słów o Jurorach

Kim są Ci, którzy decydują o dalszej drodze młodych zespołów, jakie są kryteria doboru jurorów oceniających konkurs? Dlaczego organizowane są spotkania
z kabaretami, zaraz po występie?

Pierwszym z Jurorów poproszonych, do oceniania kabaretów był Jacek Fedorowicz, który, na początku istnienia Przeglądu, bardzo nam pomagał. Jego działalność satyryczna powodowała, że był dla nas autorytetem w dziedzinie humoru. Znane były także jego antykomunistyczne poglądy – a to wówczas wiele dla nas znaczyło. Wspierał nas radą, pokazywał różne obszary twórczości satyrycznej, uczył dobrego smaku. Drugą ważną postacią był Lucjan Suchanek – pracownik naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie profesor, filolog, człowiek o niezwykłym takcie i kulturze osobistej, wielbiciel twórczości mądrej i na wysokim, artystycznym poziomie. Zaproszony jako przedstawiciel Uniwersytetu, uczelni pod egidą której powstał Przegląd, został z nami do dziś i dlatego mówi się o nim nestor jury. Jak to filolog, jest wrażliwy na język kabaretu i znajomość zasad tworzenia tekstów. W 1985 roku do Jury zaprosiliśmy także Macieja Zembatego – artystę znanego z niezwykle dowcipnej, opartej na czarnym humorze i absurdzie Rodziny Poszepszyńskich – słuchowiska radiowego, ale także z interpretacji ballad uwielbianego wówczas powszechnie Leonarda Cohena. Czwartym w składzie pierwszego Jury był Władysław Kozakiewicz mistrz olimpijski w skoku o tyczce, twórca słynnego „gestu Kozakiewicza”. Dla tych, którzy nie pamiętają, przypominam, że podczas Olimpiady w Moskwie w 1980 roku, którą tzw. państwa zachodnie zbojkotowały, walcząc z przedstawicielem ZSRR o złoty medal, wygrał i z satysfakcją pokazał wszystkim zgromadzonym gest, polegający na prostopadłym ułożeniu rąk i zgięciu jednej w łokciu. Dla wielu było to jedno z wydarzeń przybliżających upragnioną wolność, a także akt sporej odwagi. My wykorzystaliśmy gest Kozakiewicza w herbie PAKI, dlatego naturalnym wydawało się nam zaprosić jego symbolicznego autora. W miarę rozwoju Przeglądu powiększał się też skład Jury. W związku z naszą współpracą z Piwnicą pod Baranami, gdzie dawaliśmy prawdziwy, a więc bez cenzury, występ laureatów, w Jury PAKI zasiadł Piotr Skrzynecki. Zaczęliśmy zapraszać osoby będące autorytetami w sztuce i kulturze, tak pojawili się Jan Józef Szczepański, Andrzej Drawicz, Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Markuszewski. Dążąc do tego aby w Jury byli specjaliści z wszystkich dziedzin ważnych dla sztuki kabaretowej, zapraszaliśmy muzyków : Jerzego Derfla, Zygmunta Koniecznego, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Sikorowskiego, aktorów literatów, reżyserów: Jerzego Stuhra, Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Szumowskiego, Michała Ogórka i Manuelę Gretkowską, uznanych twórców satyrycznych : Stanisława Tyma, Michała Tarkowskiego, Aloszę Awdiejewa, Krzysztofa Maternę, Zenona Laskowika, rysowników: Henryka Sawkę i Andrzeja Mleczko, promotorów kultury kabaretowej: Ninę Terentiew i Krzysztofa Jasińskiego. W ramach odmładzania składu, w jury zasiedli : Rafał Kmita, Mariusz Lubomski i Adam Nowak. Cały czas chodziło i chodzi nadal o maksymalne zróżnicowanie składu jury. Zależy nam na tym, aby były to osoby z własnym dorobkiem naukowym lub artystycznym – autorytety w swoich dziedzinach.

W ramach tej grupy staramy się o różnorodność, stąd co pewien czas nowa twarz w zespole oceniającym.